Vydané vlastním nákladem

Rozklad rostlin

Sešit je pro děti, které tuší, že na otázku není jediná odpověď a pro rodiče a pedagogy, kteří vědí, že správný pracovní sešit překračuje své vlastní stránky.

Rozklad rostlin je určen pro děti 6+, 1. stupeň. Je vytvořen jako pracovní sešit  pro procvičování čtenářských dovedností, a také k pouhému prohlížení. Prohlížení není totiž jen tak zanedbatelné.
Pracovní sešit vychází vedle jiných hravých prvků ze slabikování 16 českých rostlin, které se v přírodě volně nacházejí. Slabikuje je tak, že vznikají nová slova a tím se rozšiřují jejich prostá jména v souvislostech přímých, ale zejména nahodilých spojení. Všechno spolu souvisí. To, co bývá často záhadné (pomyslné červené nitky), je v sešitu šité autorskou fantazií. Přesně tak byl sešit vytvořený. Chce děti inspirovat, ukazovat jim krásu rostlin, protože je podmanivá, ale neuzavírá se pouze v rostlinném světě. 

Sešit využívá mezipředmětové vazby, nejvíce český jazyk- přírodověda- výtvarná výchova.
rok 2021

http://www.czechschool.org.uk/workshop-rozklad-rostlin/

Kavka book

https://www.facebook.com/knihovnakorunni/photos/a.102026985904021/178791344894251/

https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/ostatni-doprovodny-program/rozklad-rostlin-i00067x16/

https://goout.net/sk/nekolik-postrehu-k-hodinam-vytvarne-vychovy-a-rozklad-rostlin/szvwoas/

https://www.artmap.cz/rozklad-rostlin-workshop-pro-deti/

Trafika

K prodeji v knihkupectvích i přímo ode mne, tel. 604129200


 

Muzeum nesmazatelných 16ti

Autorská kniha, 100 ks číslovaných výtisků

Vydáno vlastním nákladem 2020 a je zázrak, že knížka opustila tiskárnu.  
Zářivá vzpomínka na nesmrtelné, ukázkové, příkladné a skvělé přátelství z Balbínovy ulice, kterou zeď kostela bez dveří, kasárna nekasárna a svažitý profil odsoudily stát se zatuchlou myší periferní dírou v centru města. Periferií s tajemnou mocí přitahovat blesky.
 K  prodeji ve vybraných knihkupectví a v Bylo nebylo

Vydalo nakladatelství Bylo nebylo

Několik postřehů k vedení hodin výtvarné výchovy

Skripta jsou určena především pedagogům, kteří hledají nové cesty i konkrétní inspirace. Výtvarný doprovod skript tvoří autorské práce dětí docházejících do mých kurzů.  
K prodeji v knihkupectvích

Legenda o tajemné zahradnici 
123 číslovaných a signovaných výtisků, reprint autorské knížky. 
Autoportrét. Zdá se. Jako všechno.


O snech snů tatínka Pepoleo. O nekonečném hádku.

123 číslovaných a signovaných výtisků, reprint malované knížky.

Někdy je v dírkách po vypárané niti možné zahlédnout bílé světlo. Někdy je možné tomu chvilkovému zdání uvěřit. Na chvíli.Vydané vlastním nákladem

Rozklad rostlin Sešit je  pro děti, které tuší, že na otázku není jediná odpověď a pro rodiče a pedagogy, kteří vědí, že správný pracovní se...